Algemene Voorwaarden
– leveringsvoorwaarden CookCook! Catering,  kvk 01122821 –

Hoewel Algemene Voorwaarden veelal een dreigend karakter hebben, zijn zij uitsluitend bedoeld om duidelijkheid te scheppen in geval van onenigheid en verschil van inzicht. CookCook! stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar opdrachtgevers tevreden te stellen, onder meer door de gemaakte afspraken na te komen en een constante en hoge kwaliteit van diensten en producten te leveren. Ook kan zij op ieder moment afwijken van de Algemene Voorwaarden als dit uitvalt in het voordeel van de klant.

Download onze Algemene (leverings)voorwaarden.